St. Francis of Paola Parish, Mabini Batangas

Archdiocese of Lipa

The official internet TV website of St. Francis of Paola parish in Mabini Batangas, Philippines from Archdiocese of Lipa.

About us

This is Mabini Batangas Parish internet TV or MBPTV that takes you in St. Francis of Paola parish in Mabini Batangas. Created for the St. Francis of Paola parish last July 2014 & made possible by the Rev. Fr. Mandy Panganiban and Rev. Fr. Mags Casala (Previous Parish and Parochial Vicar). 

MBPTV netcast equipments are operated by Susan Ilagan, Fatimah Mae Lito and Teofilo Dalangin Jr under the supervision of Rev. Fr. Gammie Balita, parish priest.

Schedule of Regular Liturgical Services

Holy Mass

Monday to Saturday

6 a.m.

Sunday

5:30 a.m. | 7 a.m. | 9 a.m. | 4 p.m.

Baptism (Binyag)

Sunday only (Seminar for Baptism every Wednesday & Saturday, 8 a.m.)

Confirmation (Kumpil)

Yearly before the Mabini Town Fiesta on Aprril 25  and before the year end.

Send your inquiries here. 
Fill up the necessary details or Or contact us at (043) 487-0234.
Thank You!
Your message has been send! Thank you!
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

      Si San Francisco ng Paola, isa sa pinakadakilang mapaghimala sa kasaysayan ng Simbahan, ay ipinanganak sa Paola, isang maliit na bayan sa Calabria, Italya, noong ika-27 ng Marso 1416. Ayon sa mga naninirahan sa pinagpalang lugar na iyon may nakita silang misteryong apoy sa bubungan ng bahay na bumati sa pagsilang ng “santo” at tila nagpapahayag ng magiging buhay ni San Francisco ng Paola - isang naglalagablab na apoy, apoy ng pagmamahal. Minahal ni San Francisco ng Paola ang Diyos ng higit sa lahat. Ang kanyang motto ay “Charitas”, salitang Latin na ang ibig sabihin ay Pag-ibig. Siya ay taong lubhang mapagmahal sa kontemplasyon at ang tanging hangad lamang niya ay ang maging “pinakaaba sa sambayanan ng Diyos.”


Read more...

Regular schedule of online Mass

Sunday
5 a.m to 10 a.m 
 4 p.m. to 5 p.m.

Like us on Facebook to get update on schedule of netcast and Liturgical  celebrations.

Announcements

St. Francis of Paola Parish office, Multimedia and Internet TV Staff

Fr. Gammie Balita

Parish Priest


Marieta Galleno
Susan Ilagan
Secretaries

Fatimah Mae Tito
Mikecah Paulah Galleno
Marish Patriciah Galleno
Susan Ilagan
Internet TV and Multimedia Operratives

Teofie Dalangin Jr
IT Engineer

Mga Panalangin

Panalangin kay San Miguel Arkangel

San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan
at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan
at sa mga silo ng demonyo
Sugpuin nawa siya ng Diyos
na ipinag-mamakaamo namin sa iyo;
at ikaw, Prinsipe ng mga hukbo sa langit
sa kapangyarihan ng Diyos
Ay ibulid mo sa kailaliman
ng impyerno si Satanas
at ang lahat ng malulupit na espiritu
na gumagala sa sanlibutan
at nagpapa-hamak sa mga kaluluwa.
                               Panalangin ng Batangueno

Ama naming Mapagmahal
tinawag po Ninyo kami kay Jesu-Kristo
upang maging mga sambayanan
ng mga taong may kaganapan
ng buhay sa sanlibutan,
sumasaksi sa Inyong Paghahari
sa pagsasabuhay ng Misteryo Paskuwal,
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.Continue Reading...

Prayer Request

Jeanneth A. Barte

I pray that God forgive my sins. I ask and pray for long life and the whole of my family. May we surpass our financial difficulties and may God shower us with so much faith in HIM. May the blessed mother Mary intercede for us. Please pray for me and my family. Amen.

Send your prayer request here
Prayer request send. Thank you!
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

External Links

Visitors Counter

Flag Counter